ارائه دهنده خدمات بهداشت محیط
شماره ثبت: 17570
آذربایجان غربی، ارومیه
شنبه-جمعه: 23:00 - 10:00
 

ارائه خدمات گندزدایی و ضدعفونی سطوح و کنترل عفونت با بکارگیری جدیدترین تکنولوژی روز اروپا و استفاده از بهترین مواد گندزدا و ضدعفونی کننده موجود انجام می گردد.

دستگاه مورد استفاده، مواد گندزدا را بطور کامل روی تمام سطوح پخش میکند که باعث کاهش کشش سطحی شده و درنتیجه تمامی عوامل بیماریزا را نابود میسازد.

خدمات ما شامل چه اماکنی می شود؟

مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، مطب و مراکز پزشکی، آزمایشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی، مراکز تهیه و تولید مواد غذایی، کارخانجات، تجهیزات و وسایل و خودروهای نگهداری و حمل مواد غذایی، کشتارگاه ها، سردخانه ها و یخچال ها، مراکز نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی، دامداری ها و مرغداری ها.

img_divider

مزایای اصلی خدمات

  ارائه ضمانت نامه کتبی با مهر و امضای شرکت
  استفاده از بهترین مواد گندزدا و ضدعفونی کننده موجود
 استفاده از جدیدترین تجهیزات پیشرفته روز